Sport se zaměřením na zdravý životní styl

Na otázky spojené s tímto nově otevíraným studijním programem nám odpověděla ředitelka DDM Větrník Mgr. Marta Kultová.

Pro akademický rok 2021/2022 otevíráme nový studijní obor sport se zaměřením na zdravý životní styl, jehož absolventi se uplatní v mnoha sférách, mimo jiné i v domech dětí a mládeže. Je pro vás důležité mít kvalifikované lektory?

Je pro nás velmi důležité mít kvalifikované lektory. Ze zákona musí mít naši externí vedoucí pedagogické vzdělání. Pokud v době nástupu potřebné vzdělání nemají, doplňují si ho během prvního roku (například formou kurzu od NIDV).

Co se týče sportovní kvalifikace, jsme velice rádi, pokud mají vedoucí osobní zkušenost s daným druhem sportu, protože se mohou stát samostatnými lektory. Pokud mají zájem vést kroužek, ale nemají potřebné zkušenosti, jsou přiřazeni ke zkušenému trenérovi jako „asistenti“.

Ve Větrníku máte pro děti připravenou celou řadu sportovních kroužků. Na jakém základě vybíráte druhy sportů, které se objeví v nabídce? Může se například přihlásit náš student nebo absolvent, že by chtěl vést něco nového?

Nabídka sportovních kroužků reflektuje zájem veřejnosti, ale zároveň i naše personální a prostorové možnosti, kdy personální zajištění zájmových útvarů je nejnáročnějším úkolem vedoucích pedagogů DDM. Občas se v nabídce nových kroužků objeví i takový, s jehož nápadem přišla osoba „z venku“ a nápad se ukázal jako zajímavý, realizovatelný a osoba kompetentní. Pokud tedy Váš student přijde s novým nápadem, určitě to uvítáme a možnost otevření nového kroužku zvážíme.

Jaký přínos pro vás má spolupráce s naší fakultou, potažmo s katedrou tělesné výchovy a sportu?

Spolupráce s pedagogickou fakultou TUL má pro nás významný přínos, protože nezanedbatelná část externích vedoucích v DDM Větrníku jsou vašimi studenty či absolventy a rádi jejich služeb využíváme.

Staráte se nějak o volnočasové pohybové aktivity dětí i v této době? Je vůbec nějak možné teď děti dostat od obrazovek a monitorů?

V současné době je většina našich sportovních kroužků „mimo provoz“. Tam, kde to z charakteru činnosti bylo možné, jsme kroužky převedli do on-line prostředí (taneční kroužky, mažoretky, twirling, jóga, kruhový trénink, posilování). Větrník navíc každý týden nabízí nový díl venkovní hry „DO LUFTU“, která je přizpůsobena pro dvě věkové kategorie dětí. Hra je volně k dispozici široké veřejnosti na našich webových stránkách DDM Větrník.

Co se týče nepřiměřeného času stráveného před monitory a obrazovkami, tak doufám, že dětem pomůže zejména blížící se jaro a s ním hezké počasí, které je vyláká ven.

Děkujeme za rozhovor.

9. dubna 2021