Druhé kolo přijímacího řízení je otevřeno do 31. července 2021

Fakulta textilní otevřela druhé kolo přijímacího řízení, které končí 31. července 2021.

Zájemci mohou podávat přihlášky do všech bakalářských a navazujících studijních programů v prezenční a kombinované formě studia.

Podrobnosti a odkazy na e-přihlášku jsou k dispozici v sekci uchazeči.

16. dubna 2021