Vyhlášení volby děkana FZS

Akademický senát FZS usnesením z 28. dubna 2021 vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci pro funkční období od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2025.

Harmonogram a podrobnosti k organizaci voleb včetně volební výzvy, stanovující náležitosti přihlášek kandidátů, naleznete na webové stránce Akademického senátu FZS.

28. dubna 2021