Poděkování Hlavní sestry ČR studentům zdravotnických oborů

Formou dopisu z Ministersta zdravotnictví České republiky a v souvislosti s pomocí studentů u poskytovatelů zdravotních služeb při pandemii SARS-CoV-2 zasílá své poděkování Hlavní sestra České republiky Mgr. Alice STRNADOVÁ, MBA, ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání.

29. dubna 2021