Pozvánka na 240. zasedání AS FP TUL

V pondělí 10. 5. 2021 se od 8.50 uskuteční zasedání fakultního akademického senátu. Materiály najdete tradičně na webu fakulty v sekci věnované akademickému senátu. Na programu je aktualizace podmínek přijímacího řízení na následující akademický rok a schválení výročních zpráv o činnosti a hospodaření fakulty za rok 2020.

Jednání proběhne online (v Google Meet).

3. května 2021