COVID-19 Letní semestr – aktuální stav organizace výuky

Vážené studentky, vážení studenti, vážené kolegyně a vážení kolegové,

UPŘESNĚNÍ

od 10. 5. 2021 v souladu s mimořádným opatřením usnesení vlády č. 433, příloha 1 je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách. Tento zákaz se nevztahuje na:

  1. praktickou výuku a praxi studentů,
  2. účast na individuálních konzultacích (režim 1 student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba),
  3. zkoušky, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5m.

V souladu s Příkazem rektora č. 12/2020 bude vstup do budov TUL povolen pouze těm studentům, kteří prokáží, že:

  • absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • mají vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace poslední dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
  • absolvovali u zaměstnavatele nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

Způsob prokázání:
Informaci o tom, jakým způsobem student splnil podmínky pro vstup na TUL, je student povinen vložit do informačního systému https://liane.tul.cz/covid (hlášení testů pro studenty je zpřístupněno od 26. 4. 2021) – po vložení je studentovi zaslán ověřovací email, kterým se bude na požádání prokazovat vyučujícímu. Vložení údajů bude současně chápáno jako čestné prohlášení studenta o pravdivosti uvedených skutečností.

Technická univerzita pro studenty zajistila testovací místo přes Červený kříž – viz:
https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/covid-19/testovani-studentu/

Upozornění:
Studenty není možné testovat na místě FT TUL.

Vstup do budov zaměstnancům a studentům bude umožněn na karty.

Doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D., děkan FT TUL

Informace ohledně COVID-19

10. května 2021