Liberecká univerzita bude měnit svůj vizuální styl

Spojila proto síly s organizací CZECHDESIGN, která dnes vyhlásila soutěž na nový vizuální styl Technické univerzity v Liberci. Grafičtí designéři a studia se mohou hlásit do 2. června 2021. Návrh nového vizuálního kabátu by univerzita chtěla mít letos.

„Současný vizuální styl je nejednotný a neodpovídá moderním potřebám naší univerzity,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci (TUL) Miroslav Brzezina. Dodává, že si od nového vizuálního stylu univerzity slibuje větší sjednocení prezentace jejích sedmi fakult, výzkumného ústavu a rektorátních oddělení a útvarů.

„Design manuál TUL je starý právě deset let, je potřeba ho komplexně přepracovat tak, aby vizuální identita byla pro univerzitu opěrným bodem při oslovování uchazečů o studium, partnerů z řad firem, na veletrzích, při živých i online kampaních a eventech,“ říká Radek Suchánek, prorektor pro vnější vztahy a rozvoj TUL. Upozorňuje také na to, že současně používaný vizuální styl vznikl ještě před tím, než do našich životů razantně zasáhly sociální sítě, a právě i pro komunikaci na nich je potřeba adaptovat vizuální identitu školy. „Nový vizuální styl je také zásadním prvkem, na který se váže konkurenceschopnost univerzity v zahraničí,“ dodává prorektor Suchánek.

Liberecká univerzita se proto spojila s organizací CZECHDESIGN, která pro ni právě dnes odstartovala soutěž určenou grafickým designérům a studiím.

Marta Urbanová, vedoucí Oddělení komunikace a marketingu TUL, k tomu dodává: „Soutěž jsme se rozhodli vyhlásit jako uzavřenou a dvoufázovou. Díky dvěma kolům budou mít designéři na základě zpětné vazby dostatečný prostor pro případné dopracování návrhů.“ Do soutěže bude dle projeveného zájmu a odborného posouzení portfolií a referencí vyzváno pět účastníků. Všichni účastníci soutěže obdrží skicovné a autor vítězného návrhu získá zakázku na rozpracování kompletního vizuálního stylu.

„Předpokládám, že vítězný návrh budeme mít do konce tohoto roku. Nový vizuální styl začneme hned zavádět. Plán je takový, že v roce 2023 oslavíme 70 let existence liberecké univerzity už plně v novém kabátě,“ uzavírá rektor Brzezina.

Zájemci o účast v soutěži z řad grafických designérů a studií mohou svá portfolia posílat do 2. června 2021 Tereze Škvárové na e-mail tereza.skvarova@czechdesign.cz.

Více k propozicím soutěže na www.czechdesign.cz/souteze.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

20. května 2021