Přijímací testy – bakalářské studijní programy FM

Bakalářské programy

Přijímací testy do bakalářských studijních programů se konají 2. a 3. června. Podrobné informace k organizaci přijímacího řízení do těchto programů na FM naleznete na stránce:

Navazující magisterské programy

Informace o termínech přijímacího řízení do navazujících magisterských a doktorských studijních programů naleznete na stránce:

27. května 2021