Už přes rok nemohou na vzdělávací kurzy a strádají izolací doma. Univerzity třetího věku proto pro seniory společně spouštějí sérii online přednášek

Uzavření vysokých škol postihlo také účastníky vzdělávacích kurzů organizovaných univerzitami třetího věku (U3V). Prezenční výuku stejně jako jejich mladší kolegové neměli už od jara 2020. Přitom právě na seniory doléhá sociální izolace nejhůře. Pomoci chce nyní Asociace univerzit třetího věku ČR. Její členové společně připravují sérii online přednášek s odborníky z českých vysokých škol, která bude dostupná na kanále Youtube. Technická univerzita v Liberci přispěje hned první přednáškou o nanovláknech.

„Organizátorům kurzů pro studenty 55+ se ne vždy daří přesvědčit své kolegy z vysokých škol, že mají online učit kromě mladých studentů také seniory. Překážkou je často i nedostatek odvahy starších studujících k této formě výuky a také jejich nedostatečné technické vybavení,“ popisuje výchozí situaci Magdalena Edlová, prezidentka Asociace univerzit třetího věku ČR, a dodává:

„Přitom seniorům nejde v našich kurzech pouze o vzdělávání a poznání, zásadní součástí je i osobní kontakt s ostatními a vůbec se světem. Teď už si ho více jak rok nemohou dopřát a na některé z našich seniorů tato domácí izolace velmi těžce doléhá.“

Její slova potvrzuje Ivana, která navštěvuje kurzy liberecké univerzity třetího věku. „Kurzy jsou pro nás také společenská událost. Jednou nebo dvakrát v týdnu někde ,musíteʻ být, připravit se, upravit se na to,“ říká a navazuje: „Chodila jsem také na tělocvik, je uzpůsobený tomu, co my senioři zvládneme. Tam máme už stálou partu, se kterou jsme si po hodině zašli někam sednout, výborně si rozumíme. Nebo jsme se spolu zúčastnili nějaké akce v rámci Klubu U3V. Teď už jsme přes rok spolu nikde nebyli.“

Členové asociace se rozhodli připravit společně sérii online přednášek. Každá z členských U3V přitom natočí s odborníkem ze své kmenové vysoké školy jednu. Zatím jich vzniklo šest a na dalších se pracuje, plán je natočit jich alespoň tři desítky.

„Univerzity třetího věku chtěly pomoci kolegům z univerzit, na kterých se z nejrůznějších důvodů nepodařilo rozjet online výuku pro jejich posluchače, a zároveň potěšit a aktivizovat seniory, kteří zůstali v lock downu doma bez všech kontaktů,“ říká Jitka Pacltová, ředitelka U3V při Technické univerzitě v Liberci.

Právě liberecká U3V začala natočené přednášky na Youtube nabízet jako jedna z prvních univerzit třetího věku už loni na jaře. A v tomto akademickém roce zůstalo jen při nich, kurzy z drtivé většiny už doběhly a setkání tváří v tvář už nebude do prázdnin možné. I přes enormní snahu se však jejich organizátorkám nepodařilo ani zdaleka podchytit všechny zájemce, kteří by se jinak do klasických prezenčních kurzů přihlásili.

„V loňském letním semestru jsme měli ve více jak 50 kurzech přes 600 studentů, což je počet odpovídající posledním letům, letos na jaře však máme studentů jen 317,“ dodává Jitka Pacltová. Doufá, že společný projekt přiláká zase další zájemce, protože akademici z jiných škol nabídnou nová atraktivní témata a nové pohledy.

U3V při Technické univerzitě v Liberci do kampaně přispěla přednáškou profesora Davida Lukáše zaměřenou na nanomateriály, která je také úvodní přednáškou celého projektu. V nabídce dalších univerzit jsou například přednášky „psychologie všedního dne“, „k čemu slouží geofyzika“ nebo „barevná chemie“.

Přednášky Asociace U3V zveřejňuje postupně od tohoto týdne na kanále Youtube. Sledovat je tam mohou nejen senioři, ale všichni zájemci.

Asociace univerzit třetího věku ČR (AU3V)

Nevýdělečná organizace, která sdružuje 43 univerzit třetího věku při českých vysokých školách a fakultách. Ty se zaměřují na poskytování vzdělávacích aktivit občanům České republiky ve věku 55+. Asociace vznikla roku 1993 a navázala na aktivity ve vzdělávání seniorů, které se v ČR datují od 80. let 20. století. V roce založení se také stala součástí Mezinárodní asociace univerzit třetího věku (AUITA), o rok později pak členem sdružení Evropské federace studentů seniorů (EFOS). V akademickém roce 2019/2020 členové Asociace poskytli téměř 65.000 studentů 1500 kurzů. Liberecká U3V vznikla roku 1998, za tu dobu jejími kurzy prošlo více jak 1600 lidí.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

26. května 2021