Pozvánka na 242. zasedání AS FP

V úterý 1. června 2021 se od 12.30 uskuteční ustavující zasedání nového akademického senátu fakulty. Volby proběhly v listopadu 2020 a jejich výsledky byly publikovány na webových stránkách FP. Vzhledem k nouzovému stavu došlo k prodloužení funkčního období předchozího senátu do 22. 5. 2021. Podle Jednacího řádu AS FP TUL děkan svolává zasedání nového tak, aby se konalo do 14 dní od konce funkčního období předchozího senátu. Na tomto ustavujícím zasedání si ze svých řad zvolí členky a členové AS nové předsednictvo.

Jednání proběhne prezenčně v učebně G312.

24. května 2021