Setkání AS FZS a akademické obce s kandidáty na funkci děkana

Jménem akademického senátu Fakulty zdravotnických studií TUL si Vás dovolujeme pozvat na společné setkání členů Akademického senátu Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci a členů akademické obce, na kterém proběhne představení kandidátů navržených na funkci děkana FZS TUL pro funkční období 2021-2025.

Setkání proběhne 7. června 2021 od 15 hodin formou veřejné elektronické konference v aplikaci Google Meet.

Na setkání se těší

Bc. Jakub Reček, DiS.
předseda AS FZS TUL

31. května 2021