CEEPUS – žádosti o mobilitu

Zájemci o mobilitu v zimním semestru akademického roku 2020/2021 mohou předkládat své žádosti prostřednictvím portálu www.ceepus.info .

Před příjezdem/výjezdem je třeba se informovat o aktuální bezpečnostní situaci v souvislosti s opatřeními na ochranu před nákazou koronavirem.

Fakulta strojní je zapojena v akademickém roce 2021/2022 do 4 sítí:

  1. CIII-RS-0304-14-2122: Technical Characteristics Researching of Modern Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market,
  2. CIII-BG-0722-10-2121: Computer Aided Design of automated systems for assembling,
  3. CIII-RO-0013-17-2122: Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing,
  4. CIII-RS-1012-07-2122: Building Knowledge and Experience Exchange in CFDg.

Ing. Marcela VÁLKOVÁ
Telefon: + 420 48 535 3246
Fax: 48 535 3535
E-mail: marcela.valkova@tul.cz

4. června 2021