Proběhly volby děkana Fakulty zdravotnických studií

Akademický senát FZS TUL svojí volbou potvrdil své přání, aby prof. Karel Cvachovec pokračoval ve své funkci děkana fakulty i druhé funkční období.

Kandidát akademické obce byl na volebním zasedání AS FZS TUL zvolen všemi hlasy. Pokud bude rektorem jmenován, bude mít příležitost pokračovat ve své práci pro fakultu, která během pandemie Covidu-19 procházela zatěžkávací zkouškou.

S osobností prof. MUDr. Karla Cvachovce, CSc., MBA, se můžete seznámit na stránkách T-UNI.

10. června 2021