Státní závěrečné zkoušky FM

Je k dispozici složení komisí a rozpis studentů pro státní závěrečné zkoušky na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, které se konají 15.–17. srpna 2021.

15. června 2021