Navazující magisterské studium

Fakulta strojní nabízí šest navazujících magisterských studijních programů:

  • Technologie plastů a kompozitů
  • Materiály a technologie
  • Konstrukce strojů a zařízení
  • Aplikovaná mechanika
  • Inovační a průmyslové inženýrství
  • Automobilové inženýrství

15. června 2021