Projektové dny pro střední školy – program NAKAP II na FZS

Ve dnech 21. a 24. června 2021 připravuje Fakulta zdravotnických studií Projektové dny pro střední školy. Program je připravován v rámci Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II, na kterém kromě TU v Liberci participuje například 39 středních škol, pedagogicko-psychologické poradny, Krajská vědecká knihovna či IQLANDIA, o.p.s. Díky projektu si školáci a studenti rozšiřují obzory v polytechnických oborech a dospělí odborníci absolvují školení, která jim pomáhají zkvalitnit výuku. 

Projektový den je rozdělen do dvou částí:

  • První se nazývá Po stopách bakterií a studenti se zde dozví, v jakém množství se tyto mikroskopické organismy vyskytují v našem okolí, jak se kultivují na agarových plotnách a připraví si preparát z vlastních bakterií nacházejících se v ústní dutině.
  • Druhá část programu se věnuje moderním technikám záchrany života a studenti si vyzkouší správně zastavit masivní krvácení, resuscitaci na nejmodernějších pacientských simulátorech a prohlédnou si simulátor sanitního vozu.

Cílem projektu je systémové zvýšení kvality vzdělávání v Libereckém kraji a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními školami v regionu.

Projekt je součástí operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, název výzvy: Implementace krajských akčních plánů II.

Projektové dny FZS

15. června 2021