SVOČ TUL – výsledky

Byly vyhlášeny výsledky soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti na naší univerzitě. Blahopřejeme všem, kteří uspěli.

Textil – NMSP – Textilní inženýrství

 1. Boňková Karolína: Pevnostní analýza vybraných tubulárních splétaných struktur pomocí metody konečných prvků
 2. Potštejnský Tomáš: Studium možností generování ozonu pomocí elektricky nabitých vlákenných struktur a možnosti jeho využití při dekontaminaci škodlivin
 3. Műllerová Senta: Inkorporace antibiotik do biodegradabilních nanovlákenných vrstev pro nové medicínské aplikace
  Novotná Anna: Nanovlákenné kožní kryty pro použití ve veterinární medicíně

Textil – NMSP – Průmyslové inženýrství

 1. Hamplová Adéla: Využití usňového odpadu
 2. Hôrecká Alžbeta: Objektivní hodnocení lesku tkanin s pomocí obrazové analýzy
 3. Vápeník Matouš: Optimalizace pracoviště metodikou DMAIC

Strojírenství

 1. Bělík Jan: Zkušební zařízení pro převodovky vrtulníku Skyspotter 150
 2. Jarkovský Tomáš: Systém pro bezkontaktní měření geometrie čelních automobilových skel
 3. Ďuračka Ondřej: Nanášecí zařízení jemných částic na přízi obsahující nanovlákna

Mechatronika

 1. Šramhauserová Věra: Návrh prototypu přístroje k zefektivnění komunikace mezi obsluhou zdravotnického přístroje a technicky znalé osoby
 2. Vomáčko Václav: Replacement of steel blade by frp blade for flutter measurement – feasibility study
  Jelínek Jiří: Aplikace pro výpočet seřízení PID regulátorů pro zařízení s OS Android
 3. Tomsa Tomáš: Řídicí systém s HMI pro rychlonabíjecí stanici

Ekonomika – BSP

 1. Třmínková Kateřina: Kámen úrazu Španělska aneb nezaměstnaní mladí lidé
 2. Beran Jan: Jsou dotace z EU pro ČR (ne)výhodné?
 3. Brát Vojtěch: Genderová nerovnost na Islandu
  Bažatová Petra: Genderové rozdíly v odměňování v ČR

Ekonomika – NMSP + DSP

 1. Štefan Dominik: Specifické výdaje sportovních klubů a jejich závislost na sportovních výsledcích
 2. Lešáková Lucie: Podstata a okolnosti vzniku cyklických výkyvů
 3. Flanderková Anna: Marketing na sociálních sítích ve firmě zabývající se zakázkovou výrobou

25. června 2021