Letní kempy s TULkou

Ve spolupráci s fakultními školami a za podpory MŠMT pořádá naše fakulta přes léto letní příměstské kempy pro žáky 1. stupně ZŠ s edukačními i volnočasovými aktivitami s cílem eliminovat nedostatky způsobené distančním vzděláváním.

Termíny:

  • 12.–16. července
  • 19.23. července
  • 16.20. srpna

Přihlášky a bližší informace: Mgr. Helena Picková, Ph.D. (helena.pickova@tul.cz)

Výzva LETNÍ KEMPY 2021, rozhodnutí č. 0346/12/KEMP/2021
Realizace Letních kempů byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

1. července 2021