Program Fulbright

Program Fulbright – Specialist nabízí hostování amerických odborníků: krátkodobé 2–6týdenní pobyty na pracovištích a katedrách.

Přihlášky na rok 2022 je možné podávat do 30. září 2021.

7. července 2021