Filtry zabalí do krabice a předá na dopravník. Za 8,4 vteřiny.

Balení a logistiku pro vzduchové filtry vyřešil stroj od konstruktérů z Oddělení konstrukce strojů. Zadáním bylo vyvinout a postavit automatický stroj, který bude z papírových polotovarů uložených v zásobnících skládat krabice, do kterých se následně balí vzduchové filtry. Stroj je součástí výrobní linky v Knorr-Bremse, která je častým partnerem CXI.

Jaroslav Sieratovski měl na starost veškerou koordinaci prací a technickou podporu na zakázce. Na návrhu, konstrukci a výrobě se spolupracoval celý tým ve složení Pavel Srb, Pavel Jandura a student Lukáš Vávra.

Stroj na balení filtrů
Stroj skládá polotovary krabic a přidává je na dopravník

„Spolupracovali jsme s VÚTS, s nimiž jsme stroj stavěli. Řídící program a ovládání stroje řešili programátoři z VÚTS a.s., na nás bylo zajistit konstrukci a stavbu stroje,“ říká Sieratovski.

Stroj skládá krabice z kartonových polotovarů: postupně odebírá polotovary krabic z jednoho ze dvou zásobníků. Pomocí savek uchopí kartonový polotovar a vysune ho do pozice skládání a krabici dotvaruje kalibr. Následně dochází k předání krabice do jedné z pozic výsuvného boxu, který po naplnění i druhé pozice vysune složené krabice na dopravník. Požadovaný takt stroje byl stanovený na 2 složené krabice předané na dopravník za 8,4 vteřiny. 

„Osobně si dovoluji tvrdit, že se nám podařilo sestavit vývojový tým, pro který se práce na vývoji takového stroje stala osobní výzvou a na výsledku je to vidět. Stroj splňuje náročný a hodně nekompromisní časový interval. Navíc jsme ho zvládli postavit a dodat za několik měsíců, do provozu byl spuštěný v červenci 2020,“ vysvětluje Sieratovski.

Stroj na balení filtrů
Požadovaný takt stroje byl stanoven na 2 složené krabice předané na dopravník za 8,4 vteřiny

V průběhu prací dostal tým zadání na další stroj, tentokrát na balení a logistiku blistrů. Tým souběžně konstruoval stroj karuselového typu, který je šestisekční a každá sekce obsahuje dva vertikální zásobníky blistrů. Blistry jsou odebírány savkovým systémem souběžně po dvou kusech.

 Do spolupráce při konstrukci strojů se zapojila i firma Festo, která dodávala pneumatické pohony. Naprostou samozřejmostí jsou vysoké bezpečností parametry, které má stroj zadané. Jedná se o maximální krytí jednotlivých částí. Krabice a blistry jsou vkládány do zásobníků ručně, což zajištují strojníci. A právě s ohledem na jejich práci jsou instalovány ochranné prvky.

 „V automatizaci vidíme velkou budoucnost a stejně tak i naši partneři, se kterými spolupracujeme. Naše projekty a smluvní výzkum pro partnerské firmy orientujeme inovativně, ale ani automatizace není všespásná“, uzavírá Jaroslav Sieratovski.

23. července 2021