Otevíráme design textilu, oděvu, skla a šperku jako nové navazující studium

Studium designu, které prováže uměleckou kreativitu s novými materiály a technologiemi, nikde v zemi nenajdete. Fakulta textilní TUL otevírá dvouleté navazující magisterské studium design – textil, oděv, sklo, šperk.

„V koncepci našeho studia usilujeme o propojení výtvarné stránky s progresivními technologiemi a moderními materiály. Čerpat přitom můžeme ze skvělého technického zázemí fakulty textilní i laboratoří napříč Technickou univerzitou v Liberci,“ říká Svatoslav Krotký, vedoucí výtvarník katedry designu a garant předmětů zaměřených na práci s textilem.

Takto koncipované studium je podle něj v České republice unikátní. „Studenti budou u nás své vize skutečně realizovat, nejenom navrhovat v softwaru nebo tisknout na 3D tiskárně. Musí si řemeslo také osahat,“ dodává docent Krotký.

Studenti se zaměří na jednu z oblastí tvorby: textil, oděv, sklo, či šperk. Výuka bude probíhat ateliérovou formou, bude ovšem možné podívat se na obor svého zájmu i z úhlu jiného ateliéru.

„Textil, oděv, sklo a šperk mají k sobě velmi blízko, často se prolínají a doplňují. Tyto vazby není možno násilně přetrhnout, nebudeme studenty ohýbat do našich škatulek. I proto jsme do skladby studia zařadili jeden semestr, během nějž budou studenti pracovat primárně v jiném ateliéru než v tom, který si vybrali jako svůj kmenový. Pomůže jim to nahlédnout jejich téma z jiného úhlu,“ říká Ludmila Šikolová, garantka nového studia „design – textil, oděv, sklo, šperk“.

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci vznikla roku 1992. Od začátku své existence nabízí bakalářské studium zaměřené na textilní a oděvní návrhářství, v roce 2002 své portfolio rozšířila o výtvarné zaměření „sklo a šperk“. Nové studium „design – textil, oděv, sklo, šperk“ je první, které na dosavadní bakalářské studium přímo navazuje.

„Akreditace navazujícího studia je vyústěním naší už téměř 30leté činnosti v oboru designu těchto materiálů,“ říká vedoucí katedry Renata Štorová a dodává, že studium zaštítí takové kapacity ve svých oborech jako Ludmila Šikolová (šperk), Zuzana Veselá (oděv), Svatoslav Krotký (textil) a Martin Hlubuček (sklo). 

 „Vývojem průmyslové výroby nanovláken jsme dostali fakultu, univerzitu, Liberec a nebojím se říci Českou republiku na světovou mapu v oblasti technologií a materiálového vývoje. To je naše tradičně silná základna. Již tři desítky let však úspěšně rozvíjíme i uměleckou činnost, a to v oblasti textilu, oděvu, skla a šperku. Základem pro tvůrčí práci byla na naší fakultě vždy precizní znalost technologií a materiálů. Toho se budeme držet i u nového navazujícího studia designu,“ říká děkan Fakulty textilní TUL Vladimír Bajzík.   

Zájemci si mohou podávat přihlášky do 31. srpna 2021.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

4. srpna 2021