Zápis studentů na FM TUL pro akademický rok 2021/2022 – Příkaz děkana č. 1/2021

Vážené studentky, vážení studenti,

v příloze naleznete Příkaz děkana č. 1/2021, který je vydán v návaznosti na Harmonogram akademického roku 2021/2022 (Příkaz rektora TUL č. 3/2021) a v souladu s uvedeným harmonogramem stanovuje zápis studentů FM pro bakalářské (BS) a navazující magisterské studium (NMS).

Příkaz děkana č. 1/2021

5. srpna 2021