Univerzita vyzývá: Podpořte obnovu památníku Adolfa Loose v Liberci

Veřejnou sbírku na obnovu památníku jednoho z největších architektů 20. století Adolfa Loose vyhlásila Technická univerzita v Liberci. Památník slavnostně odhalila na jeho původním místě loni u příležitosti výročí 150 let od architektova narození, ze sbírky by škola nyní chtěla financovat především restaurování rozměrného betonového díla a jeho nasvícení.

Prostor k poctě architekta Adolfa Loose od Jiřího Seiferta.

„Obnova památníku je finančně velmi náročná. Nemůžeme ji hradit celou z rozpočtu školy, vyzýváme proto především podniky v regionu i jednotlivé příznivce umění a kvalitního veřejného prostoru, aby se s námi na obnově díla podíleli,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina a dodává: „Oba pánové si to zaslouží: Jak architekt Loos, který v Liberci pět let studoval, tak Jiří Seifert, autor díla, které bylo tehdy vůbec prvním památníkem Adolfa Loose na světě.“

Univerzitě už přispělo Statutární město Liberec, 100.000 korun od magistrátu využila univerzita na převoz a umístění památníku na původní místo před sídlo Ekonomické fakulty TUL ve Voroněžské ulici v Liberci. Další prostředky přislíbil rektorovi kraj, ani s nimi však univerzita na kýženou částku potřebnou k obnově památníku nedosáhne.

Univerzita proto spustila veřejnou sbírku a spolu s dědici autorských práv k Prostoru k poctě architekta Adolfa Loose vyzývá veřejnost k tomu, aby na obnovu díla přispěla.

„Táta patřil v době socialismu mezi zakázané umělce. Byl to v podstatě takový malý zázrak, že se podařilo architektovi Josefu Patrnému prosadit, aby v roce 1981 před novou budovou SIALu vytvořil prostor pro Adolfa Loose. Jsem doopravdy velice ráda, že TUL vrací tuto mohutnou skulpturu na své místo a zajišťuje její restaurování,“ říká Barbora Seifertová, dcera autora Prostoru k poctě architekta Adolfa Loose.

Kromě obnovy betonových bloků, včetně doplnění jejich poškozených a chybějících částí, je potřeba upravit také parkové okolí díla. V plánu je i nová světelná instalace od Richarda Loskota, absolventa a pedagoga liberecké fakulty umění a architektury.

„Nové osvětlení by zároveň sloužilo jako ochrana proti ničení a zneužívání prostoru, kvůli kterému byl památník před asi deseti lety odstraněn,“ dodává prorektor pro rozvoj TUL Radek Suchánek.

Jenom zrestaurování betonových bloků a přelití plakety s textem bude stát podle odhadu restaurátora okolo 350 tisíc korun. S novým nasvícením a dalšími úpravami vyšplhá cena na částku okolo 800 tisíc korun.

Číslo účtu veřejné„Sbírky pro obnovu Prostoru k poctě architekta Adolfa Loose a nové světelné instalace“ je: 298865460/0300. Účet je veden u ČSOB. Dárci zůstanou při posílání příspěvků na tento účet v anonymitě, pokud nezanechají univerzitě nebo Adolfu Loosovi zprávu. Sbírka končí 30. června 2022.

Adolf Loos

(1870–1933)

Patří mezi nejvýznamnější světové architekty 20. století a je jedním ze zakladatelů moderní architektury. V Liberci studoval v letech 1882–1887 průmyslovou školu stavební. Jeho stavby najdeme především ve Vídni, v Praze a Plzni či Paříži. V Čechách a na Moravě máme na tři desítky jeho realizací.

Jiří Seifert

(1932–1999)

Sochař, medailér a restaurátor. Autor Prostoru k poctě architekta Adolfa Loose. V 60. letech se významně podílel na kulturním dění v Liberci, za svou tvorbu získal řadu ocenění na výstavách doma i ve světě (Paříž, Mexico City, Německo).

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

11. srpna 2021