Letní kempy FP

Již třetím během vyvrcholí tento týden letní doučovací kemp pořádaný naší fakultou pro žáky 1.–5. tříd základních škol a vedený dr. Helenou Pickovou. Realizuje se v prostorách ZŠ Broumovská, pomáhají tamní učitelé i studenti naší fakulty. Díky projektu z MŠMT je pro rodiče zdarma a zde v Liberci je o něj velký zájem. Zmínku o něm můžete vidět např. v reportáži ČT ze 20. července.

My jsme několik vyučujících krátce vyzpovídali a minirozhovory zde přinášíme.

Letní kempy

1) Proč jsou kempy potřeba?

Jana Drbohlavová, učitelka ZŠ, hlavní realizátorka obsahové náplně kempů a koordinátorka za ZŠ Broumovská: Je otázkou, zda jsou potřeba. Ve fungujícím školství by to potřeba být neměla. Nicméně kempy v malé míře zalepují trhliny vzniklé v důsledku epidemie a různých opatření. Pro mnohé rodiny je to „dostupný tábor“, protože jim vypadly příjmy a placený tábor si nemohou dovolit. Děti mají možnost navázat nové sociální a přátelské vztahy, znovu si osvojit principy a pravidla fungování ve skupinách tak, aby z toho měli radost a zároveň odvedly „dobrou práci“. Ve škole neúspěšní žáci mohou konečně zažít úspěch.

Karolína Toulová a Terezie Paťhová, studentky FP TUL – Učitelství pro 1. stupeň ZŠ: Z důvodu distanční výuky dětem chybí sociální kontakt (kamarádi, kolektiv) a také se část dětí nestihla naučit učivo daného ročníku. Na kempu potkají nové děti i se naučí něčemu novému – zopakují si, co již umí.

Jana Heřmanová, studentka FP TUL – Speciální pedagogika: Po roce, kdy převládala distanční výuka, jsou kempy třeba především pro sociální kontakty. Dětem chybí kontakt s vrstevníky a kempy jsou skvělou příležitostí jak jej získat. Doučování a rozšiřování kompetencí je jejich další neméně důležitou součástí. Děti se učí pracovat s texty, řeší matematické úlohy, věnují se pohybovým aktivitám a to především formou her.

2) Jaká je přidaná hodnota kempu, kromě doučování?

Jana Drbohlavová: Sociální kontakty, práce ve skupinách, pocit úspěchu, pocit sounáležitosti (někam patřit).

Karolína Toulová a Terezie Paťhová: Socializace – navázání nových kamarádství, nové zážitky i zkušenosti, možnost objevení nových zájmu

Jana Heřmanová: Jak jsem již uvedla, je to především sociální kontakt s vrstevníky, možnost smysluplně trávit volný čas o prázdninách, poznat nové kamarády, dozvědět se něco nového a rozvíjet své dovednosti, jejichž rozvoj mohl být kvůli distanční výuce omezen.

3) Jaké jsou reakce dětí na účast na kempu?

Jana Drbohlavová: Děti jsou nadšené z různých her, z toho, že učitele zažijí i jinak. Vzdělávací část nevnímají jako vzdělávací, spíše jako zábavnou činnost/ táborovou hru.

Karolína Toulová a Terezie Paťhová: Smíšené – některé děti kemp vnímají velice pozitivně (těší se na každý den, jsou aktivní, tvoří sami), naopak některým nevyhovuje forma a pojetí kempu, jsou na kempu z rozhodnutí rodičů, což ovlivňuje jejich náladu a přístup.

Jana Heřmanová: Myslím, že pozitivní. Děti jsou milé, vypráví nám spoustu příběhů a našly si kamarády. Samozřejmě, že je více baví běhat odpoledne po hřišti, než dopoledne číst texty či počítat příklady, ale snažíme se jim program přizpůsobit tak, aby učení nebylo nuda, což se myslím daří a nese to své ovoce.

4) V čem je to pro vás osobně zajímavá zkušenost?

Jana Drbohlavová: Mě osobně velmi baví mimoškolní čas strávený s dětmi/žáky. Děti vědí, že jim nehrozí „nebezpečí“ v podobě známek a hodnocení, nikdo je nezkouší, nikdo nekontroluje domácí úkoly, takže jsou více uvolnění, nic je nestresuje, mají celkově ze všech maličkostí větší radost. Mě jako kantora nesvazuje vzdělávací plán, je tu prostor na jiné edukační aktivity a metody, na které člověku během školního roku nezbývá tolik času, nebo prostě nemá vhodné prostředí.

Karolína Toulová a Terezie Paťhová: Vyzkoušení vedení příměstského tábora i neformálního vzdělávání, zároveň je obrovskou zkušeností různorodost skupiny (různý věk dětí, přístup, rozdílná ZŠ, odlišné rodinné zázemí).

Jana Heřmanová: Osobně je pro mě lektorování na táboře zajímavou zkušeností vzhledem k variabilitě žáků. Účastní se jich totiž žáci různých ročníků s různou úrovní schopností a dovedností i s různými speciálními potřebami. Je náročné vymyslet program pro všechny, aby se někteří nenudili a pro některé to nebylo naopak nesplnitelné. Zároveň ráda poznávám nové děti a ráda jim věnuji svůj čas, což tyto kempy naprosto splňují.

Děkujeme za rozhovor a postřehy.

16. srpna 2021