10. ročník Ceny Jana Opletala a soutěž na návrh 3D objektu Ceny Jana Opletala

Návrh na udělení ceny Jana Opletala

Studentská komora Rady vysokých škol tento rok jako již pravidelně uděluje Cenu Jana Opletala při příležitosti oslav výročí 17. listopadu jakožto nejvyšší studentské ocenění za významný přínos akademické obci, hájení akademických práv a svobod, posílení studentských práv a svobod či za významné přispění v boji proti bezpráví, za rovné zacházení a příležitosti nebo proti jakékoliv diskriminaci.

Termín k předkládání návrhů do 15. října 2021, a to prostřednictvím mailu cjo21@skrvs.cz.

Výzva a manuál k nominaci jsou k dispozici v příloze této Novinky.

Soutěž na návrh 3D objektu Ceny Jana Opletala

Předmětem soutěže je navrhnout 3D objekt pro laureáty Ceny Jana Opletala (CJO).

Porota si vyhrazuje nevyhlásit vítěze. Cílem soutěže je vybrat vítězný návrh díla, které nejlépe splní zadání.

Soutěž je vyhlášena jako národní, jednokolová, otevřená, neanonymní pro všechny studenty VŠ v ČR.

Uzávěrka pro zaslání návrhů do soutěže: 3.10.2021

Další podrobnosti k předložení soutežního návrhu naleznete opět v příloze.

Přílohy

23. srpna 2021