XIII. ICoTMM

Pod patronací Českého národního výboru IFToMM pořádá Technická univerzita v Liberci XIII. Mezinárodní konferenci o teorii strojů a mechanismů. Konference, která se koná každé čtyři roky, pokračuje ve své dlouholeté tradici od roku 1973. Snahou organizačního výboru je sdružovat specialisty, kteří pracují na problémech souvisejících s teorií strojů a mechanismů z obecného i přesného aplikačního hlediska. Konferenci pořádá katedra textilních a jednoúčelových strojů.

23. srpna 2021