Zápisy do vyšších ročníků FP

Zápisy do druhých a vyšších ročníků na akademický rok 2021/2022 se konají dle pokynu: příkaz děkana č. 1/2021.

Od 1. do 19. září 2021 si  provedete on-line zápis do dalšího ročníku.

1. září 2021