Slavnostní imatrikulace

Slavnostní obřad u příležitosti imatrikulačního slibu studentů 1. ročníků Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci se koná v pondělí 27. září 2021 od 13:00 hodin v aule Technické univerzity v Liberci (budova G).

Výkaz o studiu a ISIC kartu si studenti vyzvednou na místě po skončení imatrikulace podle jednotlivých oborů.

Studenti kombinované formy studia si studentské karty vyzvednou na studijním oddělení v úředních hodinách, nebo jim budou předány na informačních schůzkách, které budou probíhat první den výuky.

Upozorňujeme, že s ohledem na vývoj epidemické situace může docházet ke změnám v opatřeních vlády upravujících podmínky veřejných shromáždění. Děkujeme za pochopení.

16. září 2021