Promoce FT září 2021

Slavnostní promoce absolventů Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci proběhnou v pátek 24. září 2021 v aule budovy G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec.

Od 11 hodin

 • bakalářské obory:
  • Textilní technologie, materiály a nanomateriály
  • Výroba oděvů a management obchodu s oděvy
  • Textilní marketing
 • navazující obory:
  • Produktové inženýrství
  • Řízení jakosti
 • navazující program:
  • Průmyslové inženýrství

Od 13 hodin

 • bakalářské obory:
  • Textilní a oděvní návrhářství
  • Textile and fashion design
 • navazující obory:
  • Oděvní a textilní technologie
  • Netkané a nanovlákenné materiály
  • Nonwoven and nanomaterials
 • navazující programy:
  • Textilní inženýrství
  • Textile engineering

Sraz absolventů hodinu před zahájením každé promoce před aulou.

Hygienická opatření

Vzhledem k současné epidemické situaci v České republice se promoce uskuteční za následujících hygienických opatření:

 • Při vstupu do budovy je nutné provést dezinfekci rukou a dodržovat opatření týkající se ochrany dýchacích cest a další platná hygienická pravidla. V průběhu slavnostního obřadu zakrytí úst a nosu absolventů a předsednictva nebude vyžadováno.
 • Současně je nutné mít splněnu jednu z následujících podmínek doloženou potvrzením nebo dokladem, případně aplikaci TEČKA v telefonu:
  • platný negativní test na covid (AG ne starší 72 hodin / PCR ne starší 7 dní)
  • prodělání COVID‐19, kdy od diagnózy uplynulo nanejvýš 180 dní,
  • aplikace první dávky očkování před alespoň 22 dny (platí 90 dnů, po druhé dávce pak 9 měsíců).

Potvrzením se rozumí i SMS nebo e‐mail nebo listinná podoba potvrzení o negativním výsledku testu. Potvrzení bude kontrolováno před zahájením slavnostních promocí odpovědným pracovníkem fakulty. 

 • Počet rodinných příslušníků není omezen. I pro ně platí výše uvedená podmínka doložení testu/prodělání COVID‐19/očkování, navíc jsou povinni mít zakrytá ústa i nos po celou dobu slavnostního promočního aktu.
 • Osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19, nebude umožněn vstup do auly.

Děkujeme za dodržování všech pokynů

20. září 2021