Začátek výuky FT a imatrikulace prvních ročníků

Výuka v zimním semestru 2021/2022 pro prezenční formu studia začíná ve středu 29.9.2021 podle rozvrhů (v pondělí 27.9.2021 je vyhlášeno Rektorské volno a v úterý 28.9. je státní svátek).

Výuka kombinované formy studia bude probíhat podle harmonogramu výuky a rozvrhů zveřejněných na webových stránkách FT:

http://www.ft.tul.cz/studenti/bakalarske-a-navazujici-magisterske-studium/rozvrhy-pro-kombinovane-studium

Imatrikulace

prvních ročníků bakalářského prezenčního studia se koná

v pátek 1. října 2021 v 10 hodin v aule budovy G – areál Husova

Studenti se dostaví ve vhodném slavnostním oblečení hodinu před začátkem akce v 9 hodin před aulu. Imatrikulace je pro studenty povinná, na výukové bloky od 8:50 do 12:10 je proto vyhlášeno děkanské volno (bakaláři-prezenční studium-první ročník).

Přihlížející hosté budou do sálu vpuštěni 10 minut před začátkem akce.

22. září 2021