Slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku prezenčního bakalářského studia FM

Ve čtvrtek 30. 9. 2021 se v aule budovy G od 17 hodin koná slavnostní imatrikulace studentů 1. ročníku prezenčního bakalářského studia Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technické univerzity v Liberci.

Sraz studentů v 16:30 před aulou budovy G.

Vzhledem k tomu, že se jedná o akademický obřad, kde studenti skládají imatrikulační slib a stávají se členy akademické obce fakulty, je nutná dochvilnost a společenský oděv.

Imatrikulace se neúčastní studenti, kteří imatrikulaci již absolvovali v minulých letech a podepsali imatrikulační slib.

23. září 2021