Děkanské volno pro 1. ročník bakalářského studia FT – imatrikulace

Vyhlašuji pro studenty 1. ročníku bakalářského studijního programu FT v prezenční formě výuky dne 1. října 2021 pro 3. – 6. blok (tj. od 8:50 do 12:15 hod.) děkanské volno.

Studenti 1. ročníku bakalářského studijního programu FT v prezenční formě se dne 1. 10. 2021 zúčastní slavnostní imatrikulace, která se koná v Aule TUL (budova G – 3. patro, Univerzitní náměstí, Liberec).

V Liberci 23. září 2021

doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.
děkan fakulty

23. září 2021