Zápis studentů do vyšších ročníků EF

Zápis studentů do vyšších ročníků EF pro akademický rok 2021/2022 bude probíhat ve dnech 1. září – 22. září 2021 elektronickou formou prostřednictvím informačního systému STAG viz. Příkaz děkana 2/2021.

Potvrzení o studiu budou vydávána až po provedených zápisech.

Zápisový list A za akademický rok 2020/21 a zápisový list B za akademický rok 2021/22 studenti doručí v termínu 27. září – 31. října 2021 na studijní oddělení (případně vloží do schránky před st.oddělením).

23. září 2021