Výběrové řízení na studijní pobyt na National Taipei University of Business (Tchaj-wan)

Výběrové řízení na jednosemestrální studijní pobyt na National Taipei University of Business (Tchaj-wan) v letním semestru 2022.

Kdo se může přihlásit?

Studenti navazujícího magisterského studia, obor Podniková Ekonomika, specializace Marketing a mezinárodní obchod a Management podnikových procesů a studenti oboru International Management.

Deadline přihlášek je v pátek 8. 10. 2021!

Vybráni budou max. 2 uchazeči na základě studijních výsledků, testu z anglického jazyka a krátkého motivačního dopisu v angličtině. Vyplněné přihlášky a motivační dopisy posílejte na email fakultní koordinátorky p. Chvojkové: martina.chvojkova@tul.cz. Po zaslání přihlášky obdržíte jazykový test.

Webové stránky National Taipei University of Business: www.ntub.edu.tw

23. září 2021