Cena Wernera von Siemense – přihlášky do 30. listopadu

Společnost Siemens, s. r. o. vyhlašuje Cenu Wernera von Siemense 2021, zaměřenou především na studenty a mladé vědce a na pedagogické pracovníky. Podpora vzdělávání, vědy a výzkumu na českých vysokých školách patří k dlouhodobé strategii společnosti Siemens.

Pro 24. ročník je připraveno 8 kategorií s celkovou finanční dotací ve výši 900 000 Kč.
Počet přihlášených studentů/vědců ani počet nominací za univerzitu/ústav nejsou omezeny.

Cíl soutěže

Cílem soutěže je oceňovat autory nejlepších studentských a vědeckých prací a pedagogy vysokých škol.

Přihlášky

Přihlášky lze podávat do 30. listopadu 2021. Veškeré informace, přihlášky a detailní znění pravidel naleznete na www.cenasiemens.cz.

29. září 2021