Liberecká univerzita mění svou vizuální identitu, zakládá agenturu pro snazší transfer výsledků svých vědců do praxe a chystá další novinky v novém akademickém roce

Díky novému antiplagiátorskému systému si také posvítí na podvodné závěrečné práce a zaměří se na studijní neúspěšnost studentů v prvních ročnících. Řadu novinek chystají také na jejích sedmi fakultách a výzkumném ústavu CxI. To jsou témata již tradiční „Snídaně s rektorem“, na které vedení Technické univerzity v Liberci informuje média o novinkách na prahu nového akademického roku.

Nový vizuální styl TUL

‒ samostatná TZ, 30. 9. 2021

Výrazně přibylo přihlášek ke studiu na TUL, počet studentů vzrostl jen mírně

Do akademického roku 2021/2022 přišlo na TUL letos o necelých 800 přihlášek více než loni, a to 6734 (nárůst o 11, 5 % oproti roku předchozímu). Z tohoto počtu se zapsalo ke studiu 2593 uchazečů. Loni jsme touto dobou evidovali 5970 přihlášek a zapsalo se 2678 studentů.

I přes nárůst počtu přihlášek je tedy počet nově zapsaných studentů srovnatelný s loňským rokem.

Stejně tak je to s celkovým počtem studentů TUL, který v meziročním srovnání jen mírně vzrostl. V porovnání posledních let lze sledovat mírně stoupající trend v počtu studentů: rok 2021/6616 studentů, rok 2020/6489 studentů a rok 2019/6211 studentů.

„Počty zapsaných studentů letos vzrostly nejvýrazněji u fakulty umění a architektury, a to na dvojnásobek, mírný nárůst jsme zaznamenali také u ekonomické fakulty a fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické. O technické fakulty je stabilní zájem,“ říká prorektor TUL pro vzdělávání a vnitřní legislativu Miroslav Žižka.

Účet za covid – milionové ztráty na kolejném a stravném

TUL zaznamenala během uzavření vysokých škol, tedy s menšími přestávkami od března 2020 do září 2021, ztráty pouze na kolejném a stravném, ovšem v milionových položkách. Ekonomický propad na kolejném a stravném činil za rok 2020 téměř 9 milionů korun. A další milionové ztráty přibydou za první pololetí tohoto roku.

Rektor v souladu s Českou konferencí rektorů doporučil studentům očkování

Rektor a někteří děkani s odvoláním na prohlášení České konference rektorů, která už v srpnu apelovala na očkování studentů, doporučili také studentům TUL očkování.

Stavby, rekonstrukce… u většiny nám koronavirus posunul termíny

„Dopadají na nás turbulence stavebního trhu, a potýkáme se proto s typickým scénářem dnešních dnů. Ti, kteří uspěli už dříve v soutěži na stavební či rekonstrukční práce, ze soutěže odstoupili, protože by nebyli schopni zakázku za danou cenu realizovat,“ říká prorektor TUL pro rozvoj Radek Suchánek.

„I nadále počítáme s nástavbou pro fakultu umění a architektury na budově F2, rekonstrukcí budovy F1, rozsáhlou rekonstrukcí tělocvičen na Harcově či dostavbou prostoru vysloužilých dílen v kampusu, kde vybudujeme sídlo mediatéky, ekonomické fakulty a laboratoře pro fakultu zdravotnických studií. Jsme ovšem nuceni posunout termíny realizací u většiny plánovaných staveb,“ dodává Radek Suchánek.

Letos v létě se univerzitě podařilo realizovat výměnu 80 metrů dlouhé ocelové lávky, která slouží studentům při cestě z kolejí do kampusu nebo do města. Demolice lávky a instalace nové stály 7, 6 milionů korun.

Zakládáme agenturu, která se bude zabývat přenosem našich vědeckých výsledků do praxe a podporou spin-offů

Technická univerzita v Liberci je zaměřená na aplikovaný výzkum a spolupráci s průmyslovými partnery. Proces transferu technologií ovšem klade na naše zaměstnance velké nároky. Ulevit by jim měla nově zakládaná univerzitní agentura.

„Agentura pro transfer technologií poskytne našim vědeckým pracovníkům široký servis, aby cesta ke komercionalizaci jejich výzkumu byla co nejhladší a hlavně úspěšná. Vědecko-výzkumné týmy získají obchodní podporu a pomoc s vyjednáváním licencí. Zaměstnanci agentury také akademikům pomohou s hledáním partnerů pro smluvní výzkum a zajistí vhodnou formu komercializace. Například prodej práv k průmyslovému vlastnictví či licence,“ říká prorektor TUL pro vědu a výzkum Pavel Mokrý a dodává, že důležitou náplní agentury bude zakládání a podpora univerzitních spin-off společností. Tedy firem, které mají licenci k využívání duševního vlastnictví univerzity a podnikají s ním.

TUL v boji proti plagiátorům. Zavádíme systém Turnitin pro odhalování podvodných studentských prací

Doposud pedagogové TUL ověřovali míru originality prací svých studentů v programu Theses. Ten funguje spolehlivě, ovšem podává výsledky o míře shody s každým porovnávaným dokumentem zvlášť.

„Takový výčet může být velmi dlouhý a nepřehledný. Hlavně je tu stále určitý prostor pro plagiáty. Pokud student vypracuje kompilát z více zdrojů, je z výsledků Theses nesnadné ho odhalit,“ říká prorektor Pavel Satrapa. Proto se TUL rozhodla přejít na systém Turnitin, který podá vedoucímu práce souhrnnou informaci o shodě napříč všemi porovnávanými texty. „Podvodné práce složené po troškách z mnoha jiných prací tak už nebudou mít šanci,“ uzavírá docent Satrapa. Systém Turnitin zavede liberecká univerzita od tohoto října.

TUL opět v boji, tentokrát proti studijní neúspěšnosti

Liberecká univerzita je v čele „proslulé“ tabulky studijní neúspěšnosti na českých univerzitách. Velkým problémem jsou první ročníky. Letos se vedení TUL zaměří na analýzu možných příčin tohoto neblahého stavu.

„Zavádíme letos test všeobecných studijních předpokladů pro všechny studenty v prvních ročnících. Studenti ho budou vyplňovat v říjnu online. Na konci semestru porovnáme tyto výsledky se studijními výsledky. Zjistíme tím, jestli existuje korelace mezi studijní neúspěšností a výsledkem testu všeobecných studijních předpokladů,“ vysvětluje prorektor Miroslav Žižka. Dodává, že podle těchto výsledků bude moci vedení TUL přistoupit k zavádění účinných opatření pro snižování studijní neúspěšnosti.

Studenti fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické doučují

Pandemie onemocnění covid-19 zavřela žáky a studenty na dlouhé měsíce doma. Řada z nich má doteď problémy pochopit a dohnat látku, kterou se měli učit samostudiem. Proto se všechny pedagogické a některé další fakulty a vyšší odborné školy po celé České republice zapojily už loni do akce iniciované Člověkem v tísni a organizované Národním pedagogickým institutem ČR (NPI) a doučovaly žáky základních škol.

„Z naší fakulty se do doučování v loňském školním roce zapojilo více jak sto studentů a tímto počtem patříme k rekordmanům mezi zapojenými fakultami a VOŠ. Podotýkám, že jde o dobrovolníky,“ říká děkan Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL (FP) Jan Picek a dodává: „Z šetření, které NPI provedl, vyplývá, že zdaleka největší zájem byl o doučování češtiny, matematiky a angličtiny.“ Doučování pokračuje i v tomto školním roce a fakulta se do něj opět aktivně zapojí.

Fakulta pořádala letní kempy s TULkou pro více jak 100 dětí z Liberce a okolí. 

FP zahájila akademický rok s novými studijními programy sport se zaměřením na zdravý životní styl, pedagogická studia a bioinženýrství v angličtině. Podařilo se rozšířit učitelství pro střední školy o matematiku a tělocvik.

Chytré technologie

Na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM) si mohou nově studenti druhého ročníku bakalářského studijního programu mechatronika zapsat předměty specializace „chytré technologie“.

„Výuka je v této specializaci zaměřena na velmi aktuální téma ,smart‛ zařízení, tedy technologie které se skrývají pod zkratkami IOT, IIOT, I4.0, Smart-home, Smart-city a další,“ říká děkan Zdeněk Plíva a dodává, že novinkou je i to, že fakulta letos otevřela dva nově akreditované navazující magisterské studijní programy – mechatronika a informační technologie, oba se specializacemi. Do bakalářské mechatroniky se v tomto ak. roce zapsalo 151 studentů, do magisterského programu mechatronika se zapsalo 15 studujících a do magisterského studia informační technologie 14 studentů.

Fakulta potvrzuje své kvality v oblasti umění i architektury

Fakulta umění a architektury TUL (FUA) si drží silný hlas ve světě umění a architektury, důkazem jsou další skvělé úspěchy posledních dní:

Petr Stolín, vedoucí naší katedry architektury, je Architektem roku 2021.

Na Signal festivalu, který dlouhodobě podporuje mladé talenty v oblasti vizuální tvorby, získali Cenu Neon udělovanou studentkám a studentům vysokých škol Vítězslav Plavec a Filip Zeman z FUA s projektem Simulakra. Instalace bude součástí letošních expozic Signalu, která bude k vidění ve dnech 14.–17. října v Praze.

Dlouhodobým trendem naší FUA jsou přednášky zahraničních hostů pro studenty i širokou veřejnost.

„Již teď můžeme pozvat na 4. listopadu, kdy bude od 17.00 hodin přednášet Michael Airbib. Je to světově proslulý americký neurovědec, jehož výzkumy přesahují do mnoha jiných oborů, včetně architektury,“ říká proděkanka fakulty umění a architektury Blanka Kirchner.

Chystají otevřít centra zaměřená na smluvní výzkum i vzdělávací činnost

V letošním roce dva výzkumné týmy Ekonomické fakulty TUL (EF) ukončily projekty podpořené Technologickou agenturou České republiky. Jeden zaměřený na podporu e-podnikání (e-podnikani.cz/kurzy).

„Jeho výsledkem je kromě jiného nabídka online kurzů pro podnikatele v oblasti sociálních sítí, grafiky, data miningu a vyhodnocování dopadů marketingové online komunikace prostřednictvím Google Analytics a Google Adworks,“ říká děkan Ekonomické fakulty TUL Aleš Kocourek.

Druhý projekt se zaměřil na vyčíslení průměrných příjmů a nákladů na život obyvatel ČR v detailním územním členění (až do úrovně správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem). Výsledky jsou v otevřeném formátu veřejně dostupné na opendata.tul.cz.

V srpnu 2021 získal tým EF v pořadí již čtvrtou zakázku ministerstva průmyslu a obchodu na zpracování Studie dopadů obchodní části Asociační dohody mezi EU a blokem Mercosur na ekonomiku ČR (předchozí národní dopadové studie: 2016 – dohoda EU-Kanada, 2017 – dohoda EU-Singapur a EU-Vietnam a 2018 – dohoda EU-Japonsko).

„Plánujeme také zřídit tři centra zaměřená na smluvní výzkum a komerční vzdělávací činnost: Centrum podpory podnikání, Centrum analýz mezinárodního obchodu a Centrum oceňování majetku,“ dodává k plánům na prahu nové akademického roku děkan Aleš Kocourek.

První MgA. na technické fakultě

Fakulta loni neoslavila 60 let své existence, protože to v pandemických podmínkách nebylo možné, letos tedy oslaví výročí 60+.

Jako dárek ke kulatinám (a jednomu roku) si fakulta nadělila nový navazující studijní program design – textil, oděv, sklo, šperk.

„Zájemců bylo dost, vybrali jsme z nich deset,“ říká děkan Fakulty textilní TUL Vladimír Bajzík. „Při koncipování tohoto studijního programu a u talentových zkoušek nám nešlo o to naplnit kvóty, sledovali jsem především vysokou kvalitu uchazečů,“ dodává děkan Bajzík. Je to v historii fakulty první navazující studijní program, jehož absolventi nebudou inženýři, ale MgA. „Což je na technických fakultách rarita,“ uzavírá docent Bajzík.

Výzkumný ústav CxI chystá ve spolupráci s Fraunhoferovou společností centrum excelence pro udržitelné a inteligentní materiály, struktury a technologie

Projekt se zakládá na současném výzkumu nových materiálů, které splňují podmínky úplné recyklovatelnosti (snadná demontovatelnost a rozebíratelnost) díky obsaženému podílu přírodních látek, chemických rozhraní a fyzikálních nanostruktur. Celý přístup bude orientovaný na data a jejich zpracování za pomoci umělé inteligence.

„Naším cílem je, aby u nás vzniklo mezinárodní centrum excelence a evropský ,hubʻ pro otevřenou spolupráci výzkumných institucí, průmyslových firem, technologických spin-off a start-up firem, které budou naplňovat principy tzv. Zelené dohody, tedy evropské transformace na ekologičtější průmysl,“ říká Miroslav Černík, ředitel Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TUL (CxI).

Koleje 100% pokryjí poptávku

Na kolejích na Harcově máme ubytováno 2227 studentů. Kapacita kolejí je 2552 lůžek + 532 výsuvných lůžek.

Po osmi a půl letech jsme navýšili cenu kolejného z 90 Kč za lůžko/den na 96 Kč.

Při ubytování studentů a pro jejich další pohyb na kolejích platí protiepidemická nařízení vyhlášená ministerstvem zdravotnictví, studenti jsou o nich informováni na webu kolejí a menz. Nyní tedy platí tzv. systém ONT.

„Podle pokynů ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Libereckého kraje stále držíme na kolejích karanténní pokoje. Využíváme je i nyní například při povinné karanténě osob, které přicestovaly ze zahraničí,“ říká ředitelka Kolejí a menz TUL Iva Šídová.

POZVÁNKY A ANONCE

Volby rektora TUL

Konají se 12. října 2021. Kandidáti jsou dva – stávající rektor Miroslav Brzezina a vedoucí katedry chemie Josef Šedlbauer. „Oba představí své vize akademické obci příští týden v úterý 5. října od 10:40 hodin v aule,“ informuje předseda Akademického senátu TUL Jan Berki.

Diamantová promoce – 30. září 2021 – 60 let od absolvování fakulty strojní obdrží z rukou rektora opět diplom. 

TULFest – 4. října 2021 + ŠKODA Day Roadshow

Educa Week Liberec, veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí, který se koná ve dnech 11.–17. října. Letošní novinkou je to, že část veletrhu bude hostit naše univerzita.

Tradiční koncert k 17. listopadu.

Hokejové derby TUL vs. UJEP – listopad.

Den otevřených dveří na TUL – 20. listopadu.

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

30. září 2021