Vizuální identitu Technické univerzity v Liberci vytvoří grafické trio Dědic-Minaříková-Nedelka

Dnešním oficiálním vyhlášením vítězů uzavíráme soutěž na vizuální styl Technické univerzity v Liberci, kterou univerzita pořádala spolu s profesionály z organizace Czechdesign.

„Naše univerzita neměla ucelený vizuální styl od svého založení v roce 1953. S jednou, později dvěma fakultami to nebylo ani potřeba. Ovšem od 90. let, kdy se VŠST v Liberci transformovala na Technickou univerzitu v Liberci a přibyly nám fakulty a řada různých úseků a útvarů, už byla potřeba sjednocené vizuální tváře naléhavá. Ještě letos začneme s náročným procesem implementace vítězného návrhu tak, aby univerzita oslavila za dva roky své 70. narozeniny s novou tváří,“ říká rektor TUL Miroslav Brzezina a dodává, že do procesu hledání nové vizuální identity se zapojili také všechny fakulty a zástupci akademického senátu i studentů.

Vítězný návrh postavila autorská trojice Filip Dědic, Anežka Minaříková a Marek Nedelka, který je současně absolventem naší fakulty umění a architektury, na technickém písmu TUL Mono speciálně navrženém pro Technickou univerzitu v Liberci.

„Grafické řešení je jednoduché a funkčně úsporné. Vizuální jazyk, který autoři použili, univerzitě i atmosféře Liberce sluší. Vizuální základ je konstruktivní, přesto má v sobě přívětivý dojem. Zvolený typ písma se pro univerzitu hodí svým technicistním výrazem. Přesto, že vizuální styl udává ,jenʻ písmo, symbol a barva, je to vizuální styl nezaměnitelný. Práce se symbolem vizuální styl sympaticky oživí,“ zní část hodnocení odborné části komise, která zasedla ve složení doc. MgA. Kristina Fišerová, MgA. Pavel Frič a doc. MgA. Radek Sidun.

Ještěd zůstává, nese zásadní poselství

Samotné logo univerzity tvoří tedy písmena TUL a barevnost, která se mění dle příslušnosti k jednotlivým fakultám, ústavům či katedrám. Ještěd jako značka zůstává ve vítězném návrhu zachován, mění se ovšem jeho pojetí a dostává i nový symbolický význam, přináší pohled z „jiné perspektivy“.

„Ze systému kresby znaků ze skeletu vychází i otočený symbol Ještědu, který značí změnu perspektivy pro nahlížení na svět kolem nás. Ikonický vysílač s hotelem pro nás není jen siluetou unikátní stavby. Znamená ideu a vizi. Protože TUL netvoří Ještěd. Úkolem TUL je výchova tvůrkyň a tvůrců, kteří vytvoří nové Ještědy ve svých oblastech výzkumu,“ uvádějí k pojetí Ještědu autoři vítězného návrhu.

„Autoři totiž vytvořili symbol, který je bonusem a pomůže budovat pocit sounáležitosti komunity. Navíc je styl založený na univerzálním jazyce nesouvisejícím pouze s technikou, avšak vycházející z něčeho, co mají všechny fakulty společné – tedy s lokalitou,“ komentuje Jana Vinšová, ředitelka organizace Czechdesign.

Do užšího finále postoupily také velmi zdařilé návrhy od Toman Design (2. místo) a Klára Kvízová Graphics (3. místo). Prvního kola soutěže se zúčastnilo pět týmů. Soutěž na svou vizuální identitu vyhlásila TUL letos na jaře, od jejího startu až do dnešního vyhlášení vítězů na ní spolupracovala s odborníky z organizace Czechdesign. Ta vedla celý proces při hledání nové identity, připravila rešerši vhodných účastníků soutěže, nastavila pravidla soutěže a vedla zasedání poroty.

Ruku v ruce se zaváděním nové vizuální identity budou probíhat i změny v systémovém nastavením komunikace univerzity s veřejností a partnery i komunikace uvnitř instituce.

„Nový vizuální styl je nejviditelnější část, to jsou ty nové šaty, které TUL brzy oblékne. Je ovšem potřeba vyladit také struktury a procesy pod těmito šaty. Pracujeme proto zároveň na nastavení nového konceptu sebeprezentace a komunikace, který se bude opírat především o efektivnější nakládání s daty,“ říká prorektor pro rozvoj Radek Suchánek.

Trio Dědic-Minaříková-Nedelka

Společně se tvůrčí trojice (Filip Dědic, Anežka Minaříková a Marek Nedelka) na trase New Haven – Praha – Brno věnuje tvorbě vizuálních identit, brandingu a kreativní direkci značek přizpůsobených pro současnost.

Filip Dědic

Strategie & Creative Partnership

Filip Dědic se zabývá tvorbou sdělení, webů a značek pro firmy a výrobce z oblasti designu, kultury, průmyslu a architektury (například RIM, QARTA Architektura, Oakcent, Superior Type Foundry, Muzeum paměti 20. století, SIAL). Zároveň připravil dramaturgii pro konference, zpracoval analýzy a výzkumné projekty. Vyučuje webdesign na Fakultě informatiky a statistiky VŠE a působí také jako hostující lektor na UMPRUM v Praze.

Anežka Minaříková

Grafický design & Creative Direction

Těžištěm práce Anežky Minaříkové jsou projekty překračující vymezené hranice grafického designu. Klade důraz na propojování digitálního a fyzického světa, odborného výzkumu a komunikace s širokou veřejností. Zajímá se o aktivní zapojení technologií do kreativní procesu. Za své práce byla několikrát nominována na Czech Grand Design (Spánek, Fotograf festival), v minulém roce získala v kategorii grafický design 2. místo. Absolvoval bakalářské studium na UMPRUM (Grafický design a nová média) a magisterský program na Yale University School of Art. V současné době se kromě vlastní praxe (ČR/USA) věnuje výuce grafického designu v nápravném zařízení v rámci Yale Prison Education Initiative.

Marek Nedelka

Grafický design & Creative Direction

Marek Nedelka se věnuje primárně projektům v oblasti designu a architektury (mmcité+, studio 519, QARTA Architektura, RIM, Oakcent, Mjölk architekti, FUA TUL, Fránek Architects, SIAL). Díky vzdělání v architektuře a grafickém designu přistupuje k vizuálním identitám s cílem pochopit kontext každého projektu a vytvářet design jasně komunikující obsah a sdělení. Absolvoval bakalářské studium na FUA TUL (architektura a urbanismus), magisterské studium na UMPRUM (grafický design a nová média). Absolvoval pracovní stáže ve Stockholmu (Henrik Nygren Design) a Londýně (OK-RM). Kromě vlastní praxe se Marek věnuje rešerši písma v rámci projektu Letter Books. Je držitelem ocenění Red Dot 2020 v kategorii Best of the Best za korporátní identitu mmcité+. Nyní žijí s Anežkou a fenkou Kájou v New Haven, USA.

Propozice soutěže

Designérská soutěž měla dvě kola a probíhala jako uzavřená s pěti účastníky, přičemž do druhého kola postoupili účastníci tři. Všichni obdrželi za odevzdaný návrh v každém kole skicovné, vítěz pak zakázku na realizaci grafického řešení vizuální identity Technické univerzity v Liberci, včetně licence.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Filip Dědic, Anežka Minaříková, Marek Nedelka

Klára Kvízová Graphics

Studio COLMO

Sudetype

Toman Design

POROTA

Externí odborníci:

doc. MgA. Kristina Fišerová – grafická designérka, pedagožka

MgA. Pavel Frič – grafický designér, pedagog

doc. MgA. Radek Sidun – typograf, grafický designér

Zástupci TUL:

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. – rektor TUL

Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. – prorektor pro rozvoj TUL

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI (TUL)

Je veřejnou vysokou školou, která vznikla v roce 1953. V současnosti má přes 6600 studentů zapsaných na sedmi fakultách. TUL má také svůj vědecko-výzkumný Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI). TUL je kolébkou průmyslové výroby nanovláken, a to díky patentované technologii výroby nanovláken elektrostatickým zvlákňováním – Nanospider®, kterou v roce 2004 představil světu tým profesora Oldřicha Jirsáka z Fakulty textilní TUL. Aktuální žebříček QS řadí TUL mezi 1000 nejlepších univerzit světa do ranku 801–1000. V THE World University Rankings zaujímá TUL pozici 1001+. V hodnocení THE Emerging Economies pak TUL připadá pozice 401–500 z více jak 500 nejlepších univerzit z dané oblasti. Podle studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR je TUL pátá mezi organizacemi a firmami s nejcitovanějšími patenty v ČR, mezi univerzitami je první. Za posledních dvacet let si výzkumníci TUL připsali na 170 patentů.

www.tul.cz

CZECHDESIGN

Czechdesign je profesionální zastřešující organizace, jež se stará o rozvoj designu v České republice. Dlouhodobě prosazuje uplatňování designu v praxi a férové nastavení podmínek v designérských soutěžích. Provozuje nejčtenější webový portál o českém designu www.czechdesign.cz, podporuje a propaguje české designéry, radí firmám a institucím, jak spolupracovat s designéry, a je předním pořadatelem designérských soutěží.

www.czechdesign.cz

Kontakty:

Radek Pirkl – mluvčí TUL
radek.pirkl@tul.cz
734 518 418

Jarmila Řehořková – PR & Digital CZECHDESIGN
Jarmila.rehorkova@czechdesign.cz
724 021 575

30. září 2021