CEEPUS 2021/2022

Termíny

Termín pro přihlášení na výjezdy v letním semestru 2021/2022: 31. říjen 2021

Termín pro přihlašování v kategorii freemover, tj. na jakoukoliv univerzitu zapojenou do programu CEEPUS: 30. listopad 2021

Přihlášky

  • Zájemci o mobilitu předkládají své žádosti na letní semestr prostřednictvím portálu www.ceepus.info.
  • Přihlášky mohou podávat jak studenti řádného denního studia, tak i pedagogové zaměstnaní na plný úvazek.
  • Konkrétní informace pro stipendisty mající zájem o účast v programu CEEPUS a konkrétní postup, jak se přihlásit, je k dispozici na stránkách Domu zahraniční spolupráce.

Další informace

Podrobné informace

Před případným příjezdem/výjezdem je třeba se informovat o aktuální bezpečností situaci v souvislosti s opatřeními na ochranu před nákazou koronavirem.

4. října 2021