Út – 19. 10. veřejná přednáška – umělkyně Kateřina Vincourová


Kateřina Vincourová – ARTLIST.CZ

Výstava Arteria v American University Museum nabízí průřez autorčinou tvorbou posledních let. Stále se v ní objevují motivy komoditizovaného, tedy spotřebního a cenou určovaného, pomíjivého těla, nestálosti citů či rovnou zbytečnosti nadměrného množství a kvalitou či lépe řečeno nekvalitou laciného spotřebního zboží. Dále Kateřina Vincourová pracuje například s figurínami používanými ve výlohách obchodů, které slouží k ovlivňování myšlení spotřebitelů, a jež jsou vlastně jejich zástupci. Rozmontovává je a z jejich torz vytváří nové organismy. A opět nové nafukovací plastové odlitky lidských postav jí slouží k vyjádření erotiky, sexuality, pomíjivosti lidské existence, k ironickému pohledu na směšné lidské pachtění. Ale ať už svá témata vtěluje do větších kompozic či menších realizací, vždy vzniká určitý prostor v prostoru, prostor v čase, vytváří světy, které se k sobě vztahují a navzájem komunikují.

Zdroj

17. října 2021