Nový katalog zahraničních stipendijních pobytů na akademický rok 2022/2023

Dům zahraniční spolupráce právě vydal nový Katalog stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv, který nabízí studentům a pedagogům vysokých škol i akademickým pracovníkům přehled studijních a výzkumných možností v partnerských zemích v akademickém
roce 2022/2023.

Česká republika má s bezmála 30 státy světa uzavřené bilaterální dohody, ve kterých se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a jeho zahraniční partneři zavazují prohlubovat a rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti školství a vědy.

Zájemcům nabízí MŠMT tři druhy výjezdů:

  • studijní pobyty pro studenty bakalářských (BSP), magisterských (MSP) a doktorských (DSP) studijních programů,
  • letní jazykové kurzy a
  • výzkumné a přednáškové pobyty pro akademiky a pedagogy.

2. listopadu 2021