Výzva Komory studentů AS FS TUL

Vážené studentky, vážení studenti,

Jakožto členové komory studentů Akademického senátu Fakulty strojní jsme znepokojení chováním některých členů z řad studentské akademické obce. Dle příkazu rektora 8/2021 – Opatření týkající se onemocnění COVID-19 platí povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest uvnitř budov s výjimkou výuky v učebnách. Je zjevné, že řada z vás toto nerespektuje. Rádi bychom vám připomněli, že jste členové akademické obce, svrchované instituce, kde je povinností zachovávat vysoké standardy dodržování mravních principů, etických zásad a zákonných norem. Mějte na paměti, že nerespektování výše uvedeného znamená porušování etického kodexu TUL, což s sebou může nést příslušné důsledky z kodexu vyplývající. Uvědomte si prosím také, že člen akademické obce je nositelem vzdělanosti národa a měl by být dobrým příkladem celé společnosti. Důrazně vás proto žádáme, abyste nebrali nastalou situaci a veškerá vládní opatření na lehkou váhu. Zcela jistě si nikdo nepřeje, aby se opět opakovalo zavedení distanční výuky, a proto bychom měli dělat maximum možného, aby k tomu nedošlo. Nerespektováním opatření celou situaci zcela jistě nezlepšíme.

Věříme, že přistoupíte k výše uvedenému zodpovědně.

Přejeme mnoho úspěchů se studiem.

Za komoru studentů AS FS TUL

Ing. Ondřej Baťka
Bc. David Blecha
Ing. Šárka Bukovská
Ing. Martin Hermann
Ing. Jaroslav Pulec
Bc. Adam Štěpánek

26. listopadu 2021