Konference Udržitelný cyklus vody – 9. prosince

Katedra pozemního stavitelství FUA si Vás dovoluje pozvat na studentskou vědeckou konferenci

Udržitelný životní cyklus vody, jeho ekonomická návratnost a vliv na podobu objektu, urbanizovaného území a krajiny,

která se bude konat 9. 12. 2021 od 8.45 hod v Technické knihovně FUA, 4. patro, blok F3

Návrh hospodaření s vodou, včetně materiálových opatření a stavebních úprav, v budově, přilehlém pozemku, urbanizovaném území nebo krajině tak, aby splňovaly současné požadavky na vodní management. Zvláštní důraz bude kladen na Zelenomodrou infrastrukturu. Návrh by měl odpovídat zásadám udržitelného vývoje, včetně řešení budovy podle zásad využití prvků pasivní solární energie v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie. Důraz bude kladen na vzájemnou provázanost všech technologických celků s předpokládanou energetickou úsporou.

www.pasivni-architektura.cz

6. prosince 2021