Workshop k RVP

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická připravuje společně s Národním pedagogickým institutem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Workshop k hlavním směrům změny revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Akce proběhne 16. prosince od 14.30 online.

Workshop se bude věnovat problematice průřezových temat v RVP. Srdečně zváni jsou učitelé, ředitelé, odborná veřejnost a zejména studenti. Program sestává z tohoto základního schématu: Úvodní přednáška na diskutované téma, workshop – hledání možných řešení daného tématu a případných rizik v jednotlivých pracovních skupinách, představení výsledků pracovních skupin a panelová diskuze. Pokud se nebudete moci např. z časových důvodů workshopu zúčastnit, můžete se na něj podívat později. Jeho záznam bude umístěn na webu revize rámcových vzdělávacích programů.

Více informací i detaily ke způsobu přihlášení očekávejte brzy.

8. prosince 2021