Předání cen na akci Odpoledne s vědou

Na čtvrteční akci Odpoledne s vědou představil děkan fakulty Aleš Kocourek ohlédnutí za rokem 2021 na poli výzkumu a vývoje Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci.

V úvodu pan děkan pogratuloval Tereze Semerádové za úspěch ve třetím ročníku Ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kde získala ocenění za vynikající vzdělávací činnost na vysoké škole za rok 2021. Více naleznete v tomto článku, anebo na webu MŠMT.

Následovalo představení projektů a smluvních výzkumů, nové projektové výzvy pro rok 2022, vyhodnocení Interní grantové soutěže EF TUL s jejím pokračováním – to vše zakončeno vyhlášením výsledků soutěže o nejlepší publikace EF TUL.

Kompletní přehled se všemi informacemi je obsažen v prezentaci, která je uložena v příloze.

Centra excelence na EF TUL

 • Centrum oceňování majetku
  pod vedením doc. JUDr. Ing. Bohumila Poláčka, Ph.D., MBA
 • Centrum pro podporu podnikání
  pod vedením Ing. Evy Štichhauerové, Ph.D.
 • Centrum analýz mezinárodního obchodu
  pod vedením Ing. Jany Šimanové, Ph.D.

Projekty ukončené v roce 2021 (TAČR, GAČR)

 • Empirická studie dopadů existence klastrů na výkonnost členských podniků
  GA18-01144S (GAČR, období řešení: 2018-2021)
  Řešitel: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
 • Rozvoj dovedností nezbytných pro digitální transformaci podnikání
  TJ02000206 (TAČR Zéta, období řešení: 2019-2021)
  Řešitel: Mgr. Tereza Semerádová, Ph.D.
  Mentor: Ing. Petr Weinlich, Ph.D.
 • Využití Big Data pro vyhodnocení socio-ekonomické pozice obyvatel v typech území definovaných Strategií regionálního rozvoje 2021+
  TL01000303 (TAČR Éta, období řešení: 2018-2021)
  Řešitel: doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.

Vyhlášení nejlepších publikací EF TUL za rok 2021

Nejlepší studentská publikace

 1. Olga Revutská a Kateřina Maršíková
  Agile Approach in Human Resource Management: Focuson Generation Y
 2. Anastasiia Mazurchenko a Martin Zelenka
  Employees’ Digital Competency Development in the Constructionand Automotive Industrial Sectors
 3. Petr Průcha a Petra Kašparová
  Use of Emotionin Designing BI Dashboards
  Denisa Skrbková
  Entrepreneurship, Social Enterprise & Economic Stability in the African Context

Nejlepší časopisecký článek

 1. Martina Černíková a Šárka Hyblerová
  Tax Support Evaluation for R&D Activitiesof Companies
 2. Miroslav Žižka, Natalie Pelloneová, Lubor Homolka (UTB), Drahomíra Pavelková (UTB), Adriana Knápková (UTB)
  Do Clustered Firms Outperform the Non-Clustered? Evidence of Financial Performance in Traditional Industries
 3. Tereza Horáková a Kateřina Maršíková
  Importance of Knowledge Management in Covid-19 Pandemic: A case of Smalland Medium-Sized Enterprises

Nejlepší vědecká monografie

 • Tereza Semerádová, Petr Weinlich, Pavla Švermová, Marián Lamr, Michal Dostál, Ladislava Míková, Lenka Suková
  Achieving Business Competitiveness in a Digital Environment: Opportunities in E-commerceand Online Marketing
  Miroslav Žižka, Petra Rydvalová, Marek Skála, Vladimíra Hovorková-Valentová, Eva Štichhauerová, Natalie Pelloneová, Denisa Skrbková
  Innovation and Performance Drivers of Business Clusters

Přílohy

13. prosince 2021