Návštěva z Wroclaw Medical University

V prosinci navštívil Fakultu zdravotnických studií TUL v rámci programu Erasmus+ akademický pracovník z polské Wroclaw Medical University.

Dr Paweł Gawłowski se specializuje na oblast záchranářství a urgentní medicínu. Výsledkem jednání se zástupci vedení fakulty a záchranáři byl zájem uskutečnit společný projekt v oblasti urgentní medicíny a dále rozhodnutí podepsat meziinstitucionální smlouvu, která umožní studentům i zaměstnancům obou fakult realizovat různé druhy mobilit. 

Paweł Gawłowski (Wroclaw Medical University)

20. prosince 2021