Výpadek elektřiny 7. ledna

Došlo k havárii trafostanice. V rámci její opravy dojde v pátek 7. ledna 2022 od 6 do 10 hodin k odstávce dodávky elektřiny pro celý hlavní areál TUL kromě budov G a L. Výuka v dotčených budovách A, B, C, D, E, F se 7. ledna 2022 od 7.00 do 10.25 ruší.

Vzhledem k tomu, že v budově IC jsou umístěny klíčové prvky IT infrastruktury, nelze vyloučit výpadky připojení k Internetu nebo IT služeb i v ostatních budovách a na kolejích.

5. ledna 2022