Aktuálně o koronaviru – opatření k provozu vysokých škol, testování zaměstnanců

Opatření TUL

Informace rektorátu TUL ohledně problematiky COVID-19 a s tím spojených opatřeních TUL jsou zveřejňovány na: https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/covid-19

Aktuální informace MŠMT

Aktuální informace MŠMT pro školy a školská zařízení platné od 11. 1. 2022

Ochrana dýchacích cest

Nošení respirátorů je povinné ve vnitřních prostorech vysoké školy.

Na základě poslední aktualizace mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, účinného ode dne 14. prosince 2021 od 00:00 do odvolání se povinnost nosit respirátory v prostorách vysoké školy s účinností nevztahuje na:

  • studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
  • žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 dětí, žáků nebo studentů; do maximálního počtu se nezapočítávají pedagogičtí pracovníci či další jiné osoby přítomné na vzdělávání (např. externí lektor),
  • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti onemocnění COVID-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,
  • zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metr.

Od 1. 11. 2021 platí povinnost nosit ochranný prostředek i při poskytování vzdělávání pro neočkované pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky. Neočkovaným pedagogickým nebo akademickým pracovníkem se rozumí pracovník, který nebyl očkován proti onemocnění COVID-19 nebo od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku neuplynulo nejméně 14 dní.

Povinnost mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným ochranným prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95) platí ve všech vnitřních prostorech pracoviště. Respirátor si můžete na pracovišti sundat pouze pokud se nacházíte v místnosti sami (např. máte samostatnou kancelář).

Testování studentů a zaměstnanců

Od 17.1.2022 dochází k povinnému testování všech zaměstnanců (i očkovaných). Viz úplné znění opatření.

Stále platí, že každý výsledek související s COVIDem (test, onemocnění, očkování, karanténa) je nutno neprodleně vložit do portálu https://liane.tul.cz/covid/.

Testování studentů v současné době není univerzitou organizováno.
Využijte, prosíme, některé z běžných testovacích center.

Ubytování studentů na kolejích

Podrobné informace viz: https://www.fm.tul.cz/studenti a Příkaz rektora č. 6/2021 Pracovní a provozní podmínky na TUL v návaznosti na mimořádná opatření.

O dalších změnách Vás budeme informovat.

Přeji pevné zdraví a dostatek sil.
Zdeněk Plíva

Další důležité pokyny a informace ke COVID-19

12. ledna 2022