Den otevřených dveří FM 26. ledna

Ve středu 26. ledna 2022 proběhne Den otevřených dveří Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.

Program

10:00–10:30Přivítání děkanem prof. Ing. Zdeňkem Plívou, Ph.D., představení fakulty.
10:30–11:00Představení studijních oborů, seznámení s průběhem přijímacího řízení, FAQ, atd.
11:00–12:00Prohlídka laboratoří.
12:00–13:00Možnost individuálních konzultací s garanty studijních programů, občerstvení v prostorách děkanátu FM v budově A.

Přijďte se k nám podívat a dozvědět se informace o studiu na fakultě, studijních programech a mnoho dalšího.

Kudy k nám

Místo zahájení: aula budovy G, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec.

Doprava autem: parkování zdarma možné v okolních ulicích.

Veřejná doprava: MHD linky 15, 19, 29, zastávka Technická univerzita, tramvaj č. 2, 3, zastávka Botanická zahrada.

Aktualizace

Vzhledem k aktuálním protiepidemickým opatřením se na DOD budou vztahovat tato opatření:

  1. limit počtu účastníků je 100 osob,
  2. všichni příchozí musí při příchodu prokázat splnění jedné z následujících podmínek:
    • prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
    • aplikaci očkování proti COVID-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
    • U osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze k prokázání použít i RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin.

První část akce bude také přenášena on-line.

Po skončení dne otevřených dveří bude záznam dostupný také na fakultním Youtube kanálu.

24. ledna 2022