Promoce absolventů EF

Slavnostní promoce absolventů bakalářského a navazujícího studia Ekonomické fakulty TUL se budou konat 10. února 2022 v aule budovy G ve 3. patře, univerzitní náměstí 1410/1, Liberec. Harmonogram promocí najdete v následující pozvánce.

Poplatek za promoce činí 200,– Kč (zahrnuje promoční šálu a vstup rodinných příslušníků). Úhrada poplatku proběhne v hotovosti na studijním oddělení. Deadline pro platbu 3. 2. 2021.

Šálu obdržíte na promocích.

Vstup rodinných příslušníku je neomezený.

24. ledna 2022