Nové vedení FS

Od 1. února 2022 se funkce děkana Fakulty strojní TUL ujal docent Jaromír Moravec, který po projednání v Akademickém senátu FS TUL jmenoval do svého týmu proděkanů docenta Petra Lepšíka, doktora Luboše Běhálka a doktora Jana Valteru. Děkanovo funkční období trvá do 31. ledna 2026.

doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D. – děkan
je absolventem ČVUT v Praze, doktorské studium absolvoval na TUL, kde působí jako docent na katedře strojírenské technologie. V oblasti vědeckovýzkumné se zabývá svařováním a tepelným zpracováním krípově odolných ocelí, vysokoteplotním napěťově-deformačním chováním materiálů ad.
 

doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D. – proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium
je absolventem TUL, kde působí jako docent ka katedře částí a mechanismů strojů. Docentem byl jmenovám v roce 2018 ve vědním oboru Konstrukce strojů a zařízení. V oblasti výzkumné a inovační se zabývá řešením technických a fyzikálních rozporů, metodou TRIZ a inovací procesů – matematicko-stochastickým modelováním stochastických jevů.
 

Ing. Luboš Běhálek, Ph.D. – proděkan pro vzdělávací činnost
je absolventem TUL, kde působí jako odborný asistent na katedře strojírenské technologie. Doktorskou práci obhájil v roce 2014 ve studijním programu Strojírenská technologie. V oblasti tvůrčí činnosti se zabývá strukturními a fyzikálními vlastnostmi plastů, technologiemi zpracování a výzkumem biopolymerních biokompozitních systémů.
 

Ing. Jan Valtera, Ph.D. – proděkan pro vnější a zahraniční vztahy
je absolventem TUL, kde působí jako odborný asistent na katedře textilních a jednoúčelových strojů. Doktorskou práci obhájil v roce 2014 ve studijním oboru Stroje a zařízení. V oblasti vědecko-výzkumné se zabývá stavbou a mechanismy textilních strojů a konstrukčními uzly pro výrobu polymerních nanovlákenných uzlů.

11. února 2022